Wjazd na Starówkę ukończony

Jeszcze kilka lat temu wejście na teren Starego Miasta przy Hotelu Bastion przedstawiało opłakany wygląd: wydeptana, krzywa i zabłocona ścieżka, chaszcze po bokach, opuszczony stary i zardzewiały szlaban na kłódkę. Spędzało nam to sen z powiek, gdyż jest to główne i najczęściej używane wejście na teren naszego muzeum. A przecież pierwsze wrażenie się liczy. Postanowiliśmy doprowadzić to miejsce do porządku.

Nie było to łatwe. Najpierw musieliśmy usunąć po uzyskaniu wszelkich zezwoleń drzewo grożące przewróceniem się na drogę. Następnie wykonaliśmy również na koszt MTK ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką wejściową, a przed wejściem umieściliśmy nowe tablice informacyjne. Łącznie poniesione koszty wyniosły ok. 30 tys. zł i pokryte zostały w całości z dochodów własnych muzeum. Niestety, nadal opłakany widok przedstawiał teren przed samym wejściem. Podczas, gdy cały teren w okolicy Hotelu Bastion został wybrukowany, tak ok 200 m² pozostawało wydeptanym gruntem, często zalanym wodą i zaśmieconym. Po kilku latach starań udało się nam przekonać władze miasta i w tegorocznym budżecie przewidziano środki na remont tego fragmentu. Został on wyłożony polbrukiem, a część pozostawiono jako pas zieleni. Miło nam zakomunikować, że inwestycja została zakończona w połowie lipca i od tej pory wejście na teren Starówki przedstawia się estetycznie. Wierzymy, że zachęci to kolejnych turystów do odwiedzenia naszej największej kostrzyńskiej atrakcji turystycznej.