MTK partnerem Związku Dużych Rodzin

6 marca bieżącego roku Muzeum Twierdzy Kostrzyn podpisało umowę ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” z Warszawy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji uprawnień wynikających z posiadania tzw. Karty Dużej Rodziny. Dzięki tej umowie informacje o naszej współpracy znajdą się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tak naprawdę, to umowa ta sankcjonuje naszą decyzję sprzed kilku lat, kiedy to wprowadziliśmy zniżkę dla posiadaczy tego dokumentu. Jedno, co nas wyróżnia spośród innych muzeów i instytucji kultury przyznających zniżki członkom rodzin wielodzietnych jest fakt, iż jako nieliczni, a może jedyni, udzieliliśmy zniżki w wysokości 100% ceny biletów wstępu. Jednym słowem wstęp na ekspozycję w Bastionie Filip jest dla posiadaczy KDR bezpłatny! Wierzymy, że będzie to jakiś przyczynek i czynnik może nie decydujący, ale istotny przy podejmowaniu decyzji przez rodziny wielodzietne z całej Polski o przyjeździe do naszego miasta i regionu.