Sesja archeologów w Kostrzynie

Od kilku lat środowisko archeologiczne województwa lubuskiego organizuje sesje naukowe z udziałem archeologów prowadzących badania w naszym regionie. Ich celem jest  zaprezentowanie rezultatów najnowszych badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego.

Dotychczas odbyły się dwie takie sesje. Zaprezentowane wystąpienia pokazały niezwykle bogate zasoby dziedzictwa archeologicznego województwa lubuskiego, ale również poważne zagrożenia i wyzwania, które stoją przed tą dziedziną nauki. Z ramienia MTK w obu konferencjach aktywnie uczestniczył w Krzysztof Socha, który na poprzednim spotkaniu w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w podzielonogórskiej Świdnicy przed dwoma laty zaprosił na kolejną sesję do Kostrzyna.

I tak oto serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Lubuskiej Sesji Sprawozdawczej z badań archeologicznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2018-2019. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na obszarze Środkowego Nadodrza oraz osoby zainteresowane archeologią tego regionu. Sesja będzie miała miejsce w dniu 19 marca w sali wykładowej Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy ul. Granicznej 1. Jest to spotkanie otwarte, oczywiście z wolnym wstępem.

 --------------------------------------------------------

Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich mają zaszczyt zaprosić do udziału w:
III Lubuskiej Sesji Sprawozdawczej – badania archeologiczne na terenie województwa lubuskiego w latach 2018-2019.

PROGRAM SESJI, 19 marca 2020 roku

8.30-09.30 Rejestracja uczestników

9.30 Powitanie uczestników, otwarcie sesji – dyr. Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba

9.45-10.05 mgr Krzysztof Socha, mgr Julianna Sójkowska-Socha – Górzyca – czym jeszcze zaskoczy archeologa? Wyniki ratowniczych badań archeologicznych z lat 2018-2019

10.05-10.25 mgr Daria Kaniewska, mgr Andrzej Krzyszowski, mgr Artur Sobucki Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z drugiej połowy IV i V okresu EB ze stan. 21 w Pszczewie

10.25-10.45 mgr Julia Orlicka-Jasnoch – Skarb z Nowego Kramska. Analizy. Konteksty

10.45-11.05 mgr Radosław Kuźbik, dr hab. prof. UWr Justyna Baron, dr Dagmara Łaciak Rozwój przestrzenny cmentarzyska Wicina stan. 22/23, pow. żarski

11.05-11.15 Dyskusja

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-11.50 mgr Bartosz Tietz – Nieznane cmentarzysko kultury pomorskiej w Szlichtyngowej

11.50-12.10 mgr Krzysztof Socha, mgr Julianna Sójkowska-Socha – Badania sondażowe na nowo odkrytym cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Krześniczce, pow. gorzowski

12.10-12.30 mgr Radosław Kuźbik, mgr Kamil Nowak – Wyniki badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym w Jasieniu, pow. żarski

12.30-12.40 Dyskusja

12.40-13.00 mgr Bartosz Tietz – Badania wysp na Jeziorze Sławskim w roku 2019

13.00-13.20 dr Arkadiusz Michalak – Badania na osadzie wczesnośredniowiecznej w Bobowicku, stan. 3 (AZP 51-15/80). Rezultaty dawnych i najnowszych prac

13.20-13.40 dr Przemysław Kołosowski, Dariusz de Lorm – Projekt Słowianie i Templariusze. Badania na pograniczu Pomorza i Ziemi Lubuskiej

13.40-13.50 Dyskusja

13.50-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.20 dr Paweł Konczewski, mgr Magdalena Konczewska – Formy eksploatacji lasów Niżu Środkowoeuropejskiego. Przykłady z Borów Dolnośląskich

15.20-15.40 mgr Stanisław Sinkowski – Badania archeologiczne w Gorzowie Wielkopolskim (ulica Sikorskiego, Chrobrego) w latach 2018-2019 

15.40-16.00 mgr Paweł Stachowiak, mgr Marlena Magda Nawrocka – Świątynne metamorfozy – badania archeologiczne przeprowadzone w związku z remontem posadzek w kościele w Kalsku, pow. zielonogórski oraz Kępsku, pow. świebodziński

16.00-16.20 Dyskusja i przerwa kawowa

16.20-16.40 dr Jarosław Lewczuk – Barokowe więzienie odkryte w przyziemiu Baszty Katowskiej w Kożuchowie w listopadzie 2018 roku

16.40-17.00 dr hab. Prof. UAM Grzegorz Podruczny Badania archeologiczne pola bitwy pod Kunowicami i ich wpływ na rekonstrukcję przebiegu walk z 12.08.1759 roku

17.00-17.20 dr Maksymilian FrąckowiakGroby wojenne z 1945 r. odkryte na obszarze województwa lubuskiego. Wyniki prac archeologiczno-ekshumacyjnych przeprowadzonych w latach 2018-2019 przez PBHiA Pomost

17.20-17.40 Paweł Piątkiewicz, Jarosław Stróżniak – Tajemnice kostrzyńskich piwnic – wyniki prac poszukiwawczych i eksploracyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Eksploracji Perkun

17.40-18.00 Dyskusja i podsumowanie III Lubuskiej Sesji Sprawozdawczej

 

Program może ulec zmianie, ale jak widać przewidziana tematyka obejmować ma szerokie spektrum badań. Zapraszamy osoby zainteresowane historią: nie tylko profesjonalistów, ale również amatorów, hobbystów, eksploratorów i wszystkich, których pasjonuje odkrywanie i badanie przeszłości.