Wojskowi z NATO w Muzeum

27.02.2020 r. Muzeum Twierdzy Kostrzyn odwiedziła grupa oficerów i podoficerów z Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego stacjonującego w Szczecinie. Jest to jednostka wielonarodowa sformowana w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. W Kostrzynie pojawiło się 30 wojskowych z Polski, Niemiec, Estonii, Czech i Kanady. 

Celem podróży wojskowo-historycznej było opracowanie zagadnienia walk w 1945 roku. W Kostrzynie zostały omówione oczywiście walki o Kostrzyn, będące preludium do operacji berlińskiej. W sali wykładowej MTK odbyła się najpierw prelekcja Jerzego Dregera (w języku angielskim) dotycząca walk z wykorzystaniem oryginalnych elementów wyposażenia, oporządzenia i uzbrojenia. Następnym etapem był tematyczny spacer po Starym Mieście szlakiem walk z 1945 roku. Ostatnim przystankiem był Bastion Filip z tematycznie wybranymi fragmentami ekspozycji.

Stare Miasto i Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest doskonałym miejscem do organizowania rozmaitych podróży studyjnych. Nie po raz pierwszy gościliśmy u nas przedstawicieli polskich i zagranicznych oddziałów wojskowych skupionych w różnych formacjach. Dzień wcześniej pojawił się na Starym Mieście na swoich zajęciach studyjnych oddział 40 Brytyjczyków. Kolejne grupy zapowiadają swoje wizyty.