Lekcja muzealna w Dąbroszynie

W dniu 25 lutego br. uczniowie klas III i IV Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie wzięli udział w niecodziennych zajęciach. Inicjatorkami przedsięwzięcia były wychowawczynie obu klas Beata Golis i Maria Skrzypczak-Wróblewska. W ramach cyklu „ Zawody wymarłe i zanikające” odbyły się warsztaty garncarskie. Wyjazdowe warsztaty poprowadziła w pomieszczeniach szkolnych Julianna Sójkowska-Socha - archeolog naszego muzeum.

W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z historią koła garncarskiego oraz wytwarzaniem naczyń ceramicznych na przestrzeni dziejów. Po teorii był również czas na praktykę. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wykonywali przedmioty z gliny, wykorzystując przy tym techniki pradziejowych rzemieślników. Inspiracją była figurka „Zwierzątko z Witnicy” znaleziona w czasie wykopalisk na stanowisku kultury łużyckiej na terenie po którym przebiega obecnie witnicka obwodnica. Ta część warsztatów wzbudziła największy entuzjazm wśród dzieci. Praca z tym materiałem była ciekawym, choć na początku niełatwym doświadczeniem. Była to również okazja do doskonalenia umiejętności manualnych jak również kształtowania dziecięcej wyobraźni. Efektem pracy nastoletnich garncarzy były miseczki, kubki oraz gliniane figurki.

Zapraszamy inne placówki edukacyjne do skorzystania z naszej oferty warsztatów i lekcji muzealnych, które z pewnością wzbogacić mogą standardowe zajęcia lekcyjne.