Szukamy inskrypcji na ceramice

Kostrzyńskie Stare Miasto i twierdza kryją w sobie wiele tajemnic, które systematycznie odkrywamy. Ciągle jeszcze istnieją obszary, których zbadanie przed nami. Jednym z nich są oznaczenia i inskrypcje na zabytkowej ceramice budowlanej. Przechadzając się po Starym Mieście dostrzec można różnego rodzaje sygnatury, znaki czy napisy na murach twierdzy. Nigdy nie zajmowaliśmy się tym tematem kompleksowo. W sukurs przyszła nam nieoczekiwanie pani Alicja Duda z Zielonej Góry, która w ramach realizacji projektu finansowanego z funduszy rządowych badać będzie w roku 2020 tego typu oznaczenia na terenie województwa lubuskiego.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawiła się w dniu 10.02.br. w naszym muzeum w celu przeprowadzenia rekonesansu w Kostrzynie. Przy pomocy pracowników MTK podczas wizji lokalnej w bastionach, bramach i na murach twierdzy udało się zlokalizować kilkadziesiąt tego typu inskrypcji, które zostały sfotografowane, pomierzone i wstępnie opisane. Pewną ilość oznaczeń zlokalizowaliśmy również na cegłach luzem, które przechowujemy w naszych magazynach. Wszystkie informacje zostaną wprowadzone do cyfrowej bazy danych, a następnie opublikowane. To nie ostatnia wizyta zielonogórzanki, która w tym roku pojawi się jeszcze w Kostrzynie. Wszak twierdza to nie jedyne historyczne obiekty, które zachowały się do dzisiaj w naszym mieście. Do obejrzenia pozostają choćby dworzec kolejowy, wieża ciśnień, czy budynek Szkoły Podstawowej nr 1. Liczymy na współpracę z mieszkańcami Kostrzyna (i nie tylko). Prosimy o informacje na temat znanych Państwu miejsc z „dziwnymi” znakami na cegłach – mogą to być napisy, rysunki, liczby, odciski dłoni, zwierzęcych łap itp. Każdy tego typu sygnał może wzbogacić naszą wiedzę o historii naszego miasta i regionu.