Wykład Krzysztofa Sochy w Poznaniu

W ramach projektu „Extra limites”  realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu w Poznaniu oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu we Wrocławiu 31 stycznia w Collegium Historicum UAM miał miejsce wykład archeologa Muzeum Twierdzy Kostrzyn Krzysztofa Sochy.

Wykład nosił tytuł „Na pograniczu. Nowo odkryte cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w powiecie gorzowskim” i dotyczył naszych ostatnich badań w okolicy Kostrzyna. Było to już 39 spotkanie zrealizowane w ramach projektu. Pierwsze z nich odbyło się w maju 2014 r. Krzysztof Socha pojawił się już po raz drugi w roli prelegenta. Poprzednia jego prelekcja miała miejsce w 2016 r. i dotyczyła badań cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Górzycy. Spotkania naukowców z różnych ośrodków krajowych i z zagranicy realizowane są naprzemiennie w Poznaniu i we Wrocławiu. Ich tematyka dotyczy przede wszystkim archeologii okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów Środkowej Europy. Cieszymy się i jesteśmy dumni, iż nasz archeolog jako jeden z nielicznych już dwukrotnie zaprezentował wyniki swoich badań przed tym szacownym gremium. Wierzymy, że to nie był ostatni raz.