Kamienny drogowskaz zabezpieczony

Kilkanaście dni temu otrzymaliśmy sygnał od jednego z mieszkańców Kostrzyna, iż na poboczu drogi leśnej prowadzącej do tzw. „Rapaczówki” leży luzem duży kamień z widocznymi napisami w języku niemieckim. W pobliżu znaleziska widziani byli też ludzie z samochodem, którzy wykazywali zainteresowani kamieniem, a po spostrzeżeniu obserwatora oddalili się dość pospiesznie. Wysłani przez nas pracownicy MTK stwierdzili na miejscu, iż z całą pewnością jest to kamień stanowiący najprawdopodobniej leśny drogowskaz.

Umieszczono na nim informację, zresztą do dzisiaj czytelną, o odległości do Namyślina (Neumühl 6,5 km) i do Kostrzyna (Küstrin 4 km). Kamień prawdopodobnie wkopany był pierwotnie w pobliżu któregoś ze skrzyżowań dróg leśnych. Niestety z niewiadomych przyczyn został wykopany i przeniesiony w pobliże drogi, przy której go zastaliśmy, być może był przygotowany do wywiezienia. Pomni sytuacji znanych nam z nieodległej przeszłości (kradzieże podobnego typu artefaktów i problemy z ich odzyskaniem) pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn postanowili w trybie interwencyjnym zabezpieczyć kamień ze względu na możliwość utracenia tej historycznej pamiątki. O tej sytuacji zostało poinformowane Nadleśnictwo Dębno, do którego zwróciliśmy się następnie o przekazanie nam kamienia. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi kamień został wkopany przy narożniku budynku naszej siedziby. Zostanie przez nas odrestaurowany i opatrzony odpowiednią informacją. Cieszymy się bardzo, że kolejna pamiątka przeszłości została zabezpieczona i wyrażamy serdeczne podziękowanie Nadleśnictwu Dębno za miły gest i przekazanie go do naszych zasobów. Kamień-drogowskaz znalazł się we właściwym miejscu oraz wzbogacił ekspozycję dotyczącą przeszłości miasta i jego najbliższej okolicy.