Studzienkowa aleja gwiazd

Jak wiadomo już przedwojenny był miastem wyposażonym w pełną infrastrukturę miejską. Znaczna jego część posiadała kanalizację ogólnospławną i burzową. Jej część funkcjonuje do dziś. Do dziś też na terenie miasta zobaczyć jeszcze można poniemieckie studzienki kanalizacyjne. Wraz z remontem kolejnych ulic wymieniane są one na nowe urządzenia. Na nasz wniosek skierowany przed kilkoma laty do Działu Inwestycji UM w Kostrzynie wykonawcy robót ulicznych nie wywożą wymienianych elementów na złom, lecz transportują je do nas na Stare Miasto.

Niestety, nie zawsze tak się działo i część pamiątek przeszłości utraciliśmy bezpowrotnie. W ciągu ostatnich lat uratowaliśmy w ten sposób ponad 20 studzienek, które składowane były w naszej materiałowo-technicznej. Chcąc zaprezentować je zwiedzającym postanowiliśmy utworzyć swoistą „aleję gwiazd”. Studzienki zostały jedna obok drugiej wyłożone przy ulicy Berlińskiej i stanowić będą jako historyczny element małej architektury dodatkową atrakcję dla turystów. Zdecydowana większość z nich opatrzona jest napisem z nazwą firmy producenta. Pracownicy MTK obłożyli studzienki dostępną kostką brukową, aby całość przypominała infrastrukturę uliczną. Jeszcze tylko uporządkujemy teren przyległy i zapraszamy na spacer na Stare Miasto, aby obejrzeć efekt końcowy.