Spotkanie przedświąteczne

W dniu 19 grudnia miało miejsce tradycyjne spotkanie przedświąteczne Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Po raz piąty na podsumowaniu mijającego roku pojawili się pracownicy naszej instytucji, członkowie Rady Muzeum oraz  „Przyjaciele MTK”. Tym razem na miejsce spotkania wybrana została restauracja „Duet”.

Przedtem jednak w naszej siedzibie przy ul. Granicznej miało miejsce posiedzenie Rady Muzeum. Na wstępie spotkania dyrektor Ryszard Skałba dokonał podsumowania działalności muzeum w roku 2019 posiłkując się przygotowana wcześniej prezentacją fotograficzną. Były więc opowieści o zorganizowanych przez nas imprezach, o wycieczkach muzealnych, o działalności edukacyjnej, szkoleniach, wizytach, badaniach archeologicznych, obsłudze ruchu turystycznego, publikacjach, naszych gościach i obecności w mediach. Ponad 300 fotografii przypomniało obecnym o wydarzeniach z naszym udziałem. Były też podziękowania, nagrody i upominki. Głos zabrał również wiceburmistrz Zbigniew Biedulski, który podziękował nam za pracę i złożył życzenia na nowy rok. No i oczywiście nie zabrakło tradycyjnych potraw świątecznych, które pojawiły się na stole.

Ze swej strony dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą pracę, udzielili nam pomocy i przyczynili się tym samym do osiągnięcia przez nas rezultatów, których z pewnością, mówiąc nieskromnie, nie powstydziłyby się inne, większe i bardziej renomowane muzea w Polsce.