Brama Chyżańska odnowiona

Obiekt Bramy Chyżańskiej został odrestaurowany, a właściwie ze względu na ogrom zniszczeń odbudowany przed kilkunastu laty, w praktyce nigdy nie uzyskał optymalnej dla niego funkcji. Podjęto próby uruchomienia w nim punktu gastronomicznego, jednakże sezonowość Muzeum Twierdzy i peryferyjne położenie bramy nie pozwalały na osiąganie satysfakcjonujących dochodów przez dzierżawców.

W ostatnim czasie brama służyła za magazyn na sprzęt turystyczny wystawiany sezonowo na dziedziniec Bastionu Filip (ławo-stoły, siedziska). Po upływie lat okazało się, iż zastosowane przy remoncie technologie niekoniecznie sprawdzają się w zabytkowych obiektach. Z tego powodu na murach bramy widoczne są wysolenia, a tynk pokrywający wnętrze przy mało wydajnej wentylacji i hermetycznie zamkniętych okienkach sprawiał problemy w utrzymaniu wilgotności w ryzach. Postanowiliśmy podjąć jeszcze jedną próbę nadania bramie funkcji użytkowej. Chcemy od nowego sezonu zainstalować w niej punkt sprzedaży pamiątek i publikacji oraz jak się uda automat z napojami. W tym celu zostały zbite tynki wewnątrz pomieszczenia, ściany zostały wypiaskowane, założona nowa instalacja elektryczna, trzy hermetyczne okienka otworów strzelniczych zostały wymienione na okienka otwierane, założona została nowa okiennica. Czy nasze działania przyniosą zakładany cel, pokaże czas.