Przekazanie eksponatów ze Stalagu

Przez wiele lat szkoła w Drzewicach (najpierw jako szkoła podstawowa, a obecnie jako gimnazjum) była swoistym społecznym opiekunem terenu cmentarza jeńców wojennych zmarłych, zamordowanych czy zagłodzonych w Stalagu IIIC Alt Drewitz. Opieka ta polegała na fizycznym porządkowaniu terenu cmentarza, ale również na składaniu kwiatów przy okazji obchodów różnicowych, czy też prowadzenie lekcji tematycznych związanych z istnieniem tego obozu.

Nieodłączną częścią tejże opieki była Izba Pamięci Stalagu urządzona i utrzymywana w pomieszczeniach szkoły. Odwiedzali ją nie tylko uczniowie, ale również osoby zainteresowane historią obozu, w tym członkowie rodzin osadzonych w nim jeńców. Stosowana informacja o izbie znajdowała się na wielojęzycznych tablicach przy wejściu na cmentarz. Niestety, problemy z pomieszczeniami szkolnymi spowodowały, iż izba musiała zostać zlikwidowana i ustąpić miejsca bibliotece szkolnej. Zgromadzone w niej eksponaty (menażki, sztućce, zegarki i inne przedmioty codziennego użytku, guziki, dokumenty, plansze i fotografie) powędrowały tymczasowo na strych szkoły, skąd zostały na mocy porozumienia między dyrektorem szkoły, a dyrektorem muzeum zabrane przez pracowników MTK. Część przedmiotów dołączy do eksponatów w Bastionie Filip przy planszy informującej o Stalagu, część (kopie dokumentów) trafi do naszej biblioteczki, a reszta pozostanie w naszych magazynach, gdzie będzie czekać na możliwość prezentacji. Najważniejsze, że eksponaty zostały zabezpieczone i nie ulegną rozproszeniu. Wierzymy również w to, iż powstanie kiedyś poważna publikacja książkowa na temat historii i działalności tego obozu.