Spotkanie Stowarzyszenia Muzealników

25 listopada w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze miało miejsce doroczne spotkanie członków Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentowane było przez dyrektora Ryszarda Skałbę. Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych muzeów przedstawili bieżącą pracę swoich placówek, plany na przyszłość, w tym inwestycyjne.

Przedyskutowano propozycje wspólnych przedsięwzięć na najbliższe lata (seminaria i konferencje itp.) Nawiązano również do wrześniowego I Kongresu Muzeów Lubuskich w Gorzowie. Spotkanie prowadził prezes oddziału dr Longin Dzieżyc, który podzielił się z delegatami informacją o dopełnieniu formalności związanych z rejestracją Stowarzyszenia, a także przedstawił plany działań regionalnych. Jedną z wiodących potrzeb jest stworzenie publikacji będącej kompendium wiedzy o placówkach muzealnych Lubuskiego. Mając na uwadze wysoki koszt przedsięwzięcia zarząd podjął już wstępne starania o pozyskanie środków na to wydawnictwo. Kolejnym zamierzeniem Oddziału jest zorganizowanie w Zielonej Górze w przyszłym roku Kongresu Muzealników Polskich połączonego z konferencją naukową. Wydarzenie to przygotowane zostanie w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej, które pod koniec maja 2020 roku odda do użytku swoją nową inwestycję. Zwieńczeniem spotkania było krótkie oprowadzenie lubuskich muzealników po placu budowy. Dr Longin Dzieżyc przedstawił plany zagospodarowania nowego budynku, a także opowiedział o pracach remontowych wewnątrz starej siedziby. Mamy nadzieję, że również siedziba Muzeum Twierdzy Kostrzyn doczeka się w nieodległym czasie modernizacji, która uczyni z niej równie reprezentacyjny obiekt, jak siedziby innych placówek kulturalnych w Kostrzynie nad Odrą.