O Theodorze Fontane w Bibliotece Miejskiej

Znany i ceniony (szczególnie w Brandenburgii) pisarz, publicysta, dziennikarz, podróżnik i farmaceuta Theodor Fontane urodził się 200 lat temu (30.12.1819), stąd też w roku 2019 zorganizowano szereg przedsięwzięć związanych z ta rocznicą. Były to wszelkiego rodzaju spotkania, odczyty, koncerty, wystawy. Muzeum Twierdzy Kostrzyn w swoich tegorocznych działaniach dwukrotnie nawiązało do osoby Fontanego: w czerwcu zorganizowaliśmy wycieczkę autokarową Śladami Fontanego po Łęgach Odrzańskich, a 20.11. br. zaprosiliśmy na prelekcję dr Krystyny Kamińskiej „Theodor Fontane – niemiecki pisarz po tej stronie Odry”.

Prelekcja miała miejsce tym razem w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej ze względu na jej większą dostępność dla kostrzynian w listopadowy wieczór niż oddalone od centrum miasta obiekty Muzeum Twierdzy. I była to trafna decyzja, ponieważ na spotkaniu pojawiło się ponad 20 osób, w tym, co ważne, grupka młodzieży szkolnej. Pani Krystyna Kamińska z Gorzowa jest znana wielu mieszkańcom naszego miasta, ponieważ w latach 90-tych była związana z Kostrzynem pełniąc funkcję redaktora i dziennikarza „Gazety Kostrzyńskiej”. Opowiedziała ona o życiu Fontanego, o jego dorobku literackim i zaprezentowała fragmenty jego twórczości. Jednym z wątków był wątek kostrzyński (z tego powodu w ogóle zainteresowaliśmy się jako muzeum osobą Fontanego). Pisarz w swoich „Wędrówkach po Marchii Brandenburskiej” poświęcił Kostrzynowi cały rozdział opisując XIX-wieczne miasto i jego historię. Szczegółowo zaprezentował m.in. postać Margrabiego Jana, kostrzyńską twierdzę czy też okoliczności ścięcia por. von Katte. Po prelekcji pojawiły się oczywiście pytania i rozmowy w mniejszym gronie. Tym samym rok Fontanego po tej stronie Odry dobiegł końca. Dziękujemy serdecznie pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Joannie Tarabule oraz jej pracownikom za pomoc przy organizacji spotkania i gościnność.