Owocny wyjazd służbowy

W dniach 14-15. listopada dyr. MTK Ryszard Skałba przebywał na wyjeździe służbowym w Zielonej Górze. Był to bardzo pracowity i owocny wyjazd. W czwartek 14.11. R. Skałba wziął udział w V Lubuskim Sejmiku Turystycznym, gdzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat klastrów w turystyce i gdzie odebrał wyróżnienia dla Muzeum za udział w konkursie na najlepszy produkt turystyczny.

Naszej sztandarowej imprezie „Dni Twierdzy Kostrzyn” zabrakło 3 punktów do uzyskania tytułu „Lubuskiej Perły Turystycznej”. R. Skałba odebrał też indywidualne odznaczenie „Za zasługi dla turystyki”, o czym piszemy osobno. Tego samego dnia wieczorem wziął udział na zaproszenie Prezesa „Polska Press” Grzegorza Widenki oraz Redaktora Naczelnego GL Szymona Kozicy w premierze filmu „Polska Toskania” w Cinema City, prezentującego historię i teraźniejszość lubuskiego winiarstwa. Film można obejrzeć na stronie Gazety Lubuskiej. Przewodnikiem filmowym po lubuskich winnicach jest Tomasz Kolecki, wielokrotny MP sommelierów. Jednocześnie wydany został interaktywny przewodnik po lubuskiej krainie wina i wrażeń.

W piątek 15.11. Ryszard Skałba spotkał się z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr Barbarą Bielinis-Kopeć, z która rozmawiał m.in. na temat badań archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku z pierwszych wieków naszej ery w okolicach Kostrzyna. Następnie wziął udział w spotkaniu w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie zaprezentowane zostały prelekcje na temat konserwacji i restauracji zabytkowych drewnianych i ceramicznych konstrukcji dachowych. Na zakończenie wyjazdu udał się do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, gdzie w towarzystwie dyrektora Piotra Dziedzica obejrzał ekspozycję „Żołnierz polski 1914-1945”.  Jak widać wyjazd obfitował w wydarzenia i z pewnością przyczynił się do pozyskania zarówno wiedzy jak i nowych doświadczeń przydatnych w pracy muzealnika.