Spotkanie założycielskie KTH

12.11. w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim miało miejsce zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą „Klaster Turystyki Historycznej” (KTH). Prace związane z założeniem stowarzyszenia trwały od ponad roku, a pierwszy raz pomysł na jego utworzenie pojawił się na konferencji turystycznej organizowanej przez Euroregion „Szprewa-Nysa-Bóbr” przed dwoma laty.

O kolejnych spotkaniach informowaliśmy sukcesywnie. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia został podpisany przez 15 osób, reprezentantów firm i instytucji z polsko-niemieckiego pogranicza. Na spotkaniu uchwalono statut stowarzyszenia oraz dokonano wyboru władz. Prezesem został Jarosław Wnorowski, przewodnik turystyczny, licencjonowany pilot wycieczek z Zielonej Góry, a jego zastępcą Henryk Maciej Woźniak, polityk i samorządowiec z Gorzowa, były senator. W gronie sygnatariuszy-założycieli stowarzyszenia znalazł się również dyrektor MTK Ryszard Skałba, który został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zarząd został zobligowany do złożenia wszelkich dokumentów w KRS celem dokonania formalnej rejestracji stowarzyszenia. W imieniu członków stowarzyszenia zapraszamy samorządy, instytucje, fundacje, przedsiębiorstwa i inne podmioty, a także osoby fizyczne zainteresowane rozwojem gospodarki turystycznej na obszarze działania klastra do współpracy. Wszelkie informacje można uzyskać w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion „Sprewa - Nysa – Bóbr” (p. Mariusz Welman, tel. 68 455 80 58). Wierzymy, że przynależność do tego gremium pozwoli na korzystanie ze środków pomocowych na realizację projektów w branży turystycznej.