Czas konferencji i spotkań

Koniec sezonu turystycznego i wykopaliskowego oznacza dla muzealników powrót do gabinetów i pracę badawczą i koncepcyjną na kolejne lata. To wszystko, co robiliśmy w ciągu roku, należy teraz podsumować, opisać, opracować naukowo. Jest to równie ważna praca, jak badania w terenie. Wynikami opracowań i zebranych doświadczeń należy się również podzielić z publicznością. Nieprzypadkowo jesień obfituje w seminaria, konferencje i prelekcje.

Informowaliśmy już o naszym udziale w I Kongresie Muzeów Lubuskich w Gorzowie, o Dniu Jedności Niemiec we Wrocławiu, czy o Konferencji w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Byliśmy też obecni na jubileuszu XX-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kostrzynie. Ostatni tydzień to kolejne ważne spotkania. 16.10. w Gorzowie miała miejsce konferencja na temat strat dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach tzw. Ziem Zachodnich i Północnych z udziałem osób zajmujących się zawodowo restytucją zabytków (m in. prof. Wojciech Kowalski, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. rewindykacji dóbr kultury). Dzień później, 17.10. w Krośnie Odrzańskim na Zamku Piastowskim odbyło się kolejne spotkanie Grupy Inicjatywnej "Klastra Turystyki Historycznej". Uczestnicy dyskutowali m. in. na temat strategii rozwoju Klastra Turystyki Historycznej, zapoznali się z projektem statutu dla Stowarzyszenia oraz z projektem na rzecz promocji idei klastra. W obu spotkaniach wziął czynny udział dyrektor MTK Ryszard Skałba. W najbliższym czasie czekają nas wyjazdy na seminaria, wykłady czy szkolenia do Szczecina, Zielonej Góry, Świdnicy i Witnicy. W trakcie sezonu nie ma na to czasu, a udział w nich nie tylko propaguje prace naszej placówki i nasze osiągnięcia, ale również owocuje pozyskaniem informacji i wiedzy, która owocować będzie na przyszłość kolejnymi projektami i zadaniami.