Kontynuacja badań cmentarzyska

Rozpoczął się drugi sezon badań archeologicznych na cmentarzysku wojów z pierwszych wieków naszej ery w okolicach Kostrzyna. Znalezisko to zostało zaliczone przez redakcję Archeologii Żywej do 10 najważniejszych odkryć archeologicznych 2018 roku. Pierwsze badania zostały przeprowadzone przez nas  w listopadzie ub. r. O ich przebiegu informowaliśmy dość obszernie na naszych stronach internetowych i w mediach.

Obecne prace potwierdziły istnienie dużej nekropolii, której dokładny zasięg chcemy poznać podczas tegorocznej tury badań. Niestety, prowadzona na tym terenie działalność rolnicza i gospodarka leśna doprowadziły do znacznego zniszczenia stanowiska. Mimo wszystko do tej pory udało się przebadać również groby „cywilne”, co potwierdza, że cmentarzysko było użytkowane przez całą ówczesną społeczność. Ponadto rozpoznano ślady osadnictwa sprzed prawie 4,5 tys. lat. Jak widać dla jednych społeczności było to idealne miejsce do życia, z kolei inni uznali je za strefę sacrum i chowali tam swoich zmarłych. Badania archeologiczne zostały dofinansowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prowadzone są przez pracowników MTK pod kierownictwem naszego archeologa Krzysztofa Sochę. Uczestniczą w nich wolontariusze m. in. ze  Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg, Sulęcińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Historii "Denar", Stowarzyszenia "Warta" oraz osoby niezrzeszone, w tym mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą. Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i poświęcony czas. O naszych badaniach można  poczytać w dzisiejszym (15.10.2019) drukowanym wydaniu Gazety Lubuskiej, czy też na portalu internetowym „Zwiadowca Historii”. Prosimy śledzić też nasz profil na FB. Po zakończeniu prac opublikujemy szerszy materiał na temat wyników badań.