XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

Muzeum Twierdzy Kostrzyn ma zaszczyt zaprosić na studencko–doktorancką Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości odbywającą się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 17–19. 11. 2016 r. Jest to już XIV edycja tej cyklicznej konferencji, będącej największą i najstarszą konferencją poświęconą historii wojskowej na szczeblu studenckim.

Organizatorem tegorocznej edycji jest Koło Naukowe Historyków Wojskowości Instytutu Historycznego UWr. Patronat nad tą inicjatywą przyjęło m.in. Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Zgłoszenia od referentów przyjmowane są do dnia 09.10.br. Można również wziąć udział w obradach w charakterze słuchacza. Więcej informacji na stronie konferencji i koła naukowego.