Konferencja nauczycieli historii w MTK

W marcu br. mała delegacja MTK (dyr. Ryszard Skałba oraz specjalista ds. edukacji Jerzy Dreger) złożyła wizytę w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie, gdzie spotkała się z Radosławem Jaroszewiczem – konsultantem ds. edukacji geograficznej. To wówczas padło pytanie z naszej strony, czy przedstawiciel Muzeum Twierdzy mógłby podczas dorocznych konferencji metodycznych nauczycieli historii i geografii zaprezentować Stare Miasto, twierdzę i Muzeum Twierdzy Kostrzyn jako miejsce docelowe dla wycieczek grup szkolnych. Nasza propozycja została zaakceptowana i pod koniec sierpnia Jerzy Dreger wziął udział w dwóch takich spotkaniach.

Ich efektem była decyzja o zorganizowaniu konferencji na miejscu w Kostrzynie. 5 października w Muzeum Twierdzy pojawiło się 15 nauczycieli historii z północnej części województwa. W sali konferencyjnej zostały przeprowadzone dla nich warsztaty o tematyce związanej z fortyfikacjami i bronią, a po warsztatach udano się na standardowy program zwiedzania Starego Miasta i ekspozycji w Bastionie Filip. Dla większości uczestników była to pierwsza wizyta w naszej placówce i byli mocno zaskoczeni charakterem naszego muzeum. Jesteśmy przekonani, że pojawia się w Kostrzynie ponownie, tym razem ze swymi podopiecznymi. Serdecznie zapraszamy.