Niemiecki pracownik muzeum

Od prawie dwóch lat poszukujemy muzealnika ze znajomością języka niemieckiego, któremu oferujemy pracę w naszej placówce. Jak dotąd, nieskutecznie. Okazuje się, że znalezienie w Kostrzynie i całym regionie przygranicznym historyka władającego niemieckim jest bardzo trudne, a taka właśnie osoba jest nam absolutnie potrzebna. Szukamy więc doraźnych rozwiązań, które mogą załagodzić nasze problemy kadrowe, szczególnie w sezonie turystycznym od maja do września, kiedy to odwiedza nas największa liczba turystów, oprowadzamy bardzo dużo wycieczek, a 1/3 odwiedzających, to obywatele Niemiec.

Zatrudniamy więc na sezon pracowników na umowę-zlecenie, co umożliwia nam sprawną obsługę ruchu turystycznego.  W ramach takiego zatrudnienia na początku sierpnia pojawi się w Bastionie Filip i być może w Bramie Berlińskiej nowy pracownik. Tym razem będzie to ….obywatel Niemiec, Frank Kutz. Z pewnością jest to pewna niespodzianka i mały eksperyment. Frank pochodzi z Monachium, zajmuje się projektami filmowymi (ostatnio realizował materiał w Kazachstanie) i fotografią. Czasem wciela się w rolę aktora (na zdjęciu jako austriacki policjant). Należy do Federalnego Związku Niemieckich Fotografów Prasowych. Jest też miłośnikiem kostrzyńskiego Starego Miasta i sam zaoferował swoją pomoc, godząc się na polskie warunki płacowe. W okresie zatrudnienia zamieszkiwał będzie w Küstrin-Kietz. Ponieważ nie mówi po polsku, dyżury będzie pełnił każdorazowo w towarzystwie innego pracownika lub współpracownika MTK. Liczymy na udaną współpracę i bezproblemowy kontakt z turystami z Polski odwiedzającymi nasze muzeum.