Zakończenie kadencji Rady Muzeum

Rada Muzeum Twierdzy Kostrzyn została powołana Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 marca 2012 r. W jej skład weszli: dr Marek Golemski, Józef Piątkowski, Paweł Rychterski, Ireneusz Materyński oraz z ramienia Rady Miasta radny Piotr Tadla. Przewodniczącym Rady wybrany został Józef Piątkowski, a po jego rezygnacji Ireneusz Materyński.

W 2015 r. ze składu Rady MTK odwołano Piotra Tadlę, w jego miejsce powołano radnego Michała Kunta. Łącznie Rada Muzeum odbyła 10 posiedzeń, na których omawiano sprawy bieżące Muzeum, opiniowano również plany finansowe, plany pracy placówki, a także przyjmowano sprawozdania dyrektora z działalności Muzeum. Ostatnie, podsumowujące  posiedzenie kadencji 2012-2016 odbyło się 1 lipca br. Członkowie Rady otrzymali od dyrektora MTK Ryszarda Skałby listy z podziękowaniami i drobne upominki. Jeszcze raz dziękujemy im serdecznie za życzliwość i aktywność. Oczywiście proponujemy dalszą współpracę...