Oznakowanie dojścia na Starówkę

Mimo, iż staramy się wskazać drogę na kostrzyńskie Stare Miasto i do Bastionu Filip z nasza muzealną ekspozycją, ciągle jeszcze trafiają się osoby, które mają trudności z dotarciem do celu.

Wskazówki, jak można dojechać na Stare Miasto znaleźć można na tzw. tablicach przeddrogowskazowych i na drogowskazach. Przy wjeździe od strony Niemiec ustawiliśmy na zachowanych fragmentach rawelinu Albrecht wielką tablicę reklamowa, a na samej siedzibie 12-metrowy baner z oznakowaniem naszej instytucji. Od strony centrum miasta ustawiliśmy tablicę informacyjną przy wjeździe na nasz parking, dwa banery w języku polskim i niemieckim, reklamę na ścianie bocznej naszej siedziby, dwa drogowskazy prowadzące na Starówkę i jeden wskazujący kierunek do punktu informacji turystycznej w Bramie Berlińskiej. Na terenie Starego Miasta stoi 5 tablic informacyjnych z pokazaniem kierunku do Bastionu Filip. Niestety, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad nie wyraziła zgody na przywrócenie od strony mostu granicznego zjazdu z drogi krajowej nr 22 bezpośrednio do naszej siedziby. Dodajmy, iż naszej stronie internetowej również przedstawiony jest w formie pisemnej i graficznej dojazd do muzeum. Mimo to nie ma dnia, aby w naszej siedzibie nie pojawiali się turyści pytający o drogę do muzeum. To i tak jest znaczący postęp, gdyż w naszej poprzedniej siedzibie nieustannie próbowano wymienić euro na złotówki. Podjęliśmy kolejną próbę oznakowania: tym razem oznaczyliśmy szablonowymi znakami poziomymi namalowanymi na chodniku trasę do Bramy Berlińskiej i liczymy, iż kolejnej grupie zwiedzających pomoże to w odnalezieniu prawidłowej trasy i bezproblemowe dojście do naszych obiektów muzealnych.