Niemieckie nagrobki w Kostrzynie

Wszystkim jest wiadomo, iż do 1945 r. nasze miasto przez 700 lat znajdowało się w posiadaniu władców niemieckich i zamieszkiwane było w większości przez ludność niemieckojęzyczną. Nic więc dziwnego, że przedwojenne pamiątki przeszłości związane są prawie w 100% z mieszkańcami niemieckiego Küstrina.

Ślady te znajdujemy po dzień dzisiejszy, często nieoczekiwanie i przypadkowo. Znajdujemy je nie tylko na terenie Starego Miasta, ale również podczas prac ziemnych na terenie całego Kostrzyna. W nieodległej przeszłości pozyskaliśmy w ten sposób m. in. płytę pamiątkową niemieckich pionierów z okresu I Wojny Światowej, fragment pomnika zmarłych jeńców francuskich wojny 1870-71, egzemplarze broni i wyposażenia wojskowego. W ostatnim czasie trafiły do nas również nagrobki niemieckich mieszkańców miasta. Mamy świadomość, że nie stanowią one wartości materialnej, czasem tylko znikomą wartość historyczną, jednakże z szacunku dla zmarłych również tego typu obiekty staramy się gromadzić w naszym muzeum z zamiarem utworzenia kiedyś lapidarium. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszelkich firm prowadzących prace ziemne na terenie naszego miasta o  informowaniu nas o tego typu znaleziskach i nie traktowanie ich jako bezwartościowego gruzu. Jako przykład dobrej współpracy w tym zakresie możemy podać Miejskie Zakłady Komunalne w Kostrzynie czy też firmę budowlaną „Terbud”, dzięki którym udało nam się pozyskać kilka pamiątek po uzyskaniu sygnałów od pracowników tych firm. Mamy nadzieję, że inni będą postępować podobnie.