Elektryczno-krajoznawcze pływanie

Prelekcją regionalisty z Myśliborza p. Marka Karolczaka rozpoczęła się kolejna tegoroczna wycieczka muzealna. Prelekcja miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Dargomyślu, położonej bezpośrednio nad Myślą. To właśnie ta rzeka była „bohaterką” prelekcji, a ściślej mówiąc funkcjonujące nad jej brzegami elektrownie i urządzenia wodne oraz inne zakłady wykorzystujące energię wodną do napędu swoich maszyn.

Prelegent przedstawił podczas swojej prezentacji nie tylko aspekt użytkowy rzeki, ale również jej piękno, środowisko przyrodnicze i tajemnice. W prelekcji wzięło udział 19 uczestników spływu, ale niestety nie pojawił się ani jeden mieszkaniec Dargomyśla, choć plakat z zaproszeniem został wywieszony kilka dni wcześniej na tablicy ogłoszeń w centrum miejscowości. Mimo wszystko dziękujemy sołtysowi Dargomyśla p. Sławomirowi Lenartowiczowi za użyczenie sali w świetlicy. Po prelekcji nie pozostało nic innego, jak wsiąść w kajaki i naocznie obejrzeć obiekty prezentowane na wykładzie. Wcześniej jednak odbyło się krótkie szkolenie dotyczące zasad zachowania się na wodzie zaprezentowane przez szefa firmy wypożyczającej kajaki p. Janusza Mazurka. Tradycyjnie już naszym przewodnikiem wodniackim był Jacek Juskowiak z Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych, a przewodnikiem historycznym pracownik MTK Jerzy Dreger. Omawiane obiekty chcąc nie chcąc uczestnicy poznali w czasie spływu, ponieważ start znajdował się przy byłym młynie i elektrowni w Dargomyślu, a przy elektrowniach w Chwarszczanach i Gudziszu koniecznym było wyjście na ląd w celu przeniesienia kajaków z jednej strony obiektów na drugą. Sam spływ przepięknie i malowniczo wijącą się Myślą przy idealnych warunkach pogodowych przebiegł bez zarzutu. Jedynym raczej wesołym incydentem było zaliczenie kąpieli przez jedną z uczestniczek na mecie spływu przy wysiadaniu z kajaka. Ognisko z tradycyjna kiełbaską zakończyło naszą jakże pouczającą wyprawę, gdzie udanie połączyliśmy część edukacyjną i krajoznawczą z częścią rekreacyjną.

Kolejna wycieczka, tym razem autokarem, dopiero 1 września br. Szczegóły wkrótce.