Kolokwia Lubuskie z naszym udziałem

26 czerwca w sali konferencyjnej w ratuszu w Ośnie Lubuskim zorganizowane zostały już po raz dziewiąty „Colloquia Lubuskie”. Jest to sesja naukowa organizowana przez burmistrza miasta wespół z parafią św. Jakuba Apostoła w Ośnie oraz Bractwem św. Jakuba Apostoła. Sesja jak zwykle poruszyła interesujące tematy historyczne związane z naszym regionem, ale nie tylko. Wielokrotnie byliśmy wcześniej zarówno biernymi, jak i aktywnymi uczestnikami tej konferencji.

W gronie tegorocznych referentów znalazł się nasz archeolog Krzysztof Socha, który wygłosił prelekcję połączoną z prezentacją „Górzyca w dobie kultury łużyckiej”. Uczestnicy wysłuchali również referatów na temat dowódcy najazdu litewskiego na Nową Marchię w 1326 r., czy perspektyw rewaloryzacji terenu starego miasta w Ośnie. Było więc o prehistorii, o średniowieczu i o przyszłości w naszym regionie. Jednym z obserwatorów był inny pracownik MTK Jerzy Dreger, który udokumentował nasze uczestnictwo w sesji. Zgodnie z tradycją materiały z tegorocznej sesji ukażą się w formie wydawnictwa przed sesją w roku 2020, na którą organizatorzy już dziś zapraszają.