Oznakowanie dla turystów z Niemiec

Nasz nowy obiekt „odziedziczony” po Straży Granicznej wymaga sporych nakładów remontowych. Dlatego też przed kompleksową renowacją budynku  nie inwestujemy w docelowe oznakowanie  naszej siedziby.

Stwarza to pewną trudność dla zmierzających do nas gości, którą potęguje brak bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej nr 22 i dość skomplikowany system dojazdowy. W dniu wczorajszym na szczycie budynku od strony mostu granicznego zawisł 12 metrowy baner z logo MTK i informacją w języku niemieckim. Osoby nadjeżdżające od strony Niemiec nie powinny mieć tym samym  trudności ze zlokalizowaniem naszego budynku. Nad oznakowaniem od „strony polskiej” pracujemy.