Dzień Turystyki w Beeskow

Na zaproszenie niemieckiego stowarzyszenia Seenland Oder-Spree (obejmującego swoją działalnością obszar powiatów Märkisch-Oderland i Oder-Spree od Bad Freienwalde na północy po Neuzelle na południu) wzięliśmy 13 czerwca br. udział w Dniu Turystyki w miejscowości Beeskow. Była to kilkugodzinna konferencja dla podmiotów branży turystycznej.

Część konferencyjna mająca miejsce w pomieszczeniach zamku dotyczyła panujących w turystyce trendów, konieczności budowania sieci turystycznych, wspólnej promocji itp. Sporą część spotkania poświęcono nowym technologiom, zmieniającym się oczekiwaniom kolejnych pokoleń turystów, nowoczesnym rozwiązaniom, roli Internetu i digitalizacji usług. Miłym akcentem było zaserwowanie uczestnikom posiłku przygotowanego przez miejscowych restauratorów z lokalnych produktów. Po części konferencyjnej i warsztatowej po południu miała miejsce część krajoznawcza. Można było zwiedzić Beeskow i kompleks muzealny na tamtejszym zamku (w tym archiwum i muzeum instrumentów). Muzeum Twierdzy reprezentowali na konferencji dyrektor Ryszard Skałba i Zbigniew Piotrowski.