Nowe tablice informacyjne

Teren Starego Miasta stanowi w całości stanowisko archeologiczne i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Obszar ten stanowi swoisty „skansen historyczny” łączący zachowane obiekty twierdzy z pozostałościami Starego Miasta. Sam w sobie posiada więc wartość kulturową i wszelkie nowe elementy tzw. małej architektury w pewnym sensie zakłócają jego charakter. Dlatego jako gospodarze Starego Miasta staramy się oszczędnie wyposażać go w „obce” elementy, czyniąc to jedynie z konieczności.

Powoduje to oczywiście pewne trudności w poruszaniu się po tym obszarze. Taką koniecznością stało się ustawienie tablic informacyjnych dla turystów, którzy chcąc trafić do Bastionu Filip w celu zwiedzenia naszej ekspozycji niejednokrotnie mieli z tym pewne problemy. Dlatego też podjęliśmy z bólem serca decyzję o ustawieniu w newralgicznych punktach Starówki trzech tablic informacyjnych stanowiących swoiste drogowskazy. Pierwsza z nich usytuowana została przy Bramie Berlińskiej, następna na wysokości ratusza i trzecia na południowo-zachodniej pierzei rynku przy ul. Chyżańskiej. Dodatkowo dwie tablice mieszczą się przy Hotelu Bastion oraz przy samym Bastionie Filip. Mamy nadzieję, że tablice te ułatwią turystom z najdalszych części kraju i z Niemiec (tablice są dwujęzyczne) dotarcie do Bastionu Filip, a nasi pracownicy pełniący dyżury w Bramie Berlińskiej nie będą musieli wykonywać raz po raz szkiców z wyrysowaną trasą przejścia lub przejazdu rowerem. Tablice wykonała firma reklamowa Pana Krzysztofa Szumińskiego.