Zabezpieczenie zabytków w Muzeum

Nowa siedziba, nowe wymagania. Odpowiednie akty prawne nakładają na muzea obowiązki obce innym instytucjom kultury, jak choćby zabezpieczenie i ochrona zabytków.  Dla ich ochrony założona została w siedzibie Muzeum Twierdzy instalacja alarmowa, która zabezpiecza cały obiekt, w tym część obecnie jeszcze nieużytkowaną.

Dodatkowo opracowany został projekt „Planu ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą”.  Jeśli dodamy do tego umieszczenie naszych najcenniejszych zabytków w sejfie w zakratowanych pomieszczeniach i za stalowymi drzwiami, to mamy nadzieję, że czują się tam bezpiecznie...