Pracowita majówka w MTK

W związku z tradycyjnym długim weekendem majowym postanowiliśmy po raz pierwszy otworzyć nasze podwoje przez wszystkie dni w pierwszym tygodniu tego miesiąca. I była to trafiona decyzja. W okresie od 1 do 5 maja Bastion Filip odwiedziły łącznie 952 osoby!

Zdecydowaną większość zwiedzających stanowili nasi rodacy, którzy skorzystali z możliwości dłuższego niż zwykle odpoczynku, ale nie brakło też turystów z Niemiec, w tym grupy motocyklistów z zaprzyjaźnionego miasta Peitz, z Burmistrzem Jörgiem Krakow na czele. Małą ciekawostką jest również fakt przyjazdu do nas 30-osobowej grupy z Francji. Była to ekipa z miasta Nangis, które jest miastem partnerskim Seelow. Nasi niemieccy przyjaciele uznali, że warto swoim gościom pokazać również pobliskie polskie miasto z twierdzą, na której szczycie stanął onegdaj sam cesarz Napoleon Bonaparte. Łącznie oprowadziliśmy w tych dniach 6 grup zorganizowanych. Spokojnie można do tych statystyk dodać jeszcze kilkaset osób, które wybrały się na spacer po Starym Mieście bez zwiedzania naszych ekspozycji.

W międzyczasie wzięliśmy również udział w Świątecznym Pikniku Rodzinnym w Parku Miejskim organizowanym w dniu 3.05. przez Kostrzyńskie Centrum Kultury. Na naszym stoisku prezentowało się dumnie trzech żołnierzy (w tym jeden żywy – w tej roli Jerzy Dreger) w historycznych mundurach wojskowych: żołnierza pruskiego z XVIII w, żołnierza Armii Czerwonej i żołnierza Wojska Polskiego. Oprócz tego można było nabyć pamiątki i publikacje związane z historią miasta i nie tylko. Był to więc bardzo pracowity tydzień i przed nami kolejne. Maj i czerwiec bowiem, to miesiące o największym natężeniu zorganizowanego ruchu turystycznego. Ale damy radę, jak co roku.