Francuska gazeta o upadku Twierdzy

Podczas marcowych prac w fosie przy rawelinie August Wilhelm przedstawiciele Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznych wręczyli dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszardowi Skałbie znaleziony w czeluściach Internetu a następnie pozyskany oryginalny numer francuskiego dziennika „Libération” z dnia 13 marca 1945 roku o wymownym tytule: „La forteresse de Küstrin est tombée” („Padła twierdza Kostrzyn”).

Jest to dla nas cenna i niezwykle interesująca pamiątka, dotychczas mieliśmy w naszych zasobach jedynie egzemplarze niemieckiej gazetki wojennej „Feste Küstrin“. Tekst francuski został przez nas przetłumaczony na język polski i poniżej prezentujemy jego brzmienie. Znajdujemy w nim potwierdzenie, że faktycznie już w połowie marca Rosjanie świętowali zdobycie Kostrzyna, pomimo, że Stare Miasto i twierdza jeszcze kolejne dwa tygodnie tkwiły w niemieckich rękach. Odpalenie salw artyleryjskich na Placu Czerwonym nastąpiło po otrzymaniu przez Stalina nieprawdziwego meldunku o zajęciu miasta przez czerwonoarmistów. Ale to jest materiał na osobną opowieść… Panu Waldemarowi Wojciechowskiemu i jego ekipie serdecznie dziękujemy za unikatowy dokument. Wierzymy, że w przyszłości jeszcze nie raz wpadnie nam w ręce taka gratka.