Licencja na „Kostrzyńskie Pompeje”

Po prawie czterech latach zakończyło się postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w sprawie nazwy „Kostrzyńskie Pompeje”. Prawo do nazwy rościł sobie niejaki Klaus Ahrendt. Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Patentowego RP prawo ochronne do tego słownego znaku towarowego otrzymało Miasto Kostrzyn nad Odrą.

Oznacza to, iż nikt nie może wykorzystywać ani tej nazwy, ani logo bez zgody Miasta. Muzeum Twierdzy Kostrzyn uzyskało na mocy umowy z Miastem bezterminową licencję na używanie znaku towarowego i logo wraz z zobowiązaniem do podejmowania działań mających na celu eliminację szkód wynikających z naruszania prawa do nich przez osoby trzecie. Informujemy, iż zobowiązanie to zamierzamy realizować. Zbyt dużo wysiłku poświęcamy na budowę marki, aby pozwolić innym czerpać z tego profity.