Warsztaty geomorfologiczne w „Ujściu Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty” zorganizował  w dniu 5 kwietnia warsztaty geomorfologiczne pt. „Wpływ lodowca skandynawskiego na rzeźbę terenu oraz utwory powierzchniowe rejonu Ujścia Warty.” Były to warsztaty skierowane głównie do nauczycieli lokalnych szkół, ale postanowiliśmy w nich wziąć udział w celu poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

Warsztaty miały formę sesji terenowej prowadzonej przez dr Michała Lorenca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich program zakładał oprócz omówienia w sali wykładowej siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie różnych form polodowcowych i geologicznych z genezą ich powstania także ich pokazanie w terenie. Zaprezentowano mezoregiony fizycznogeograficzne: Lubuski Przełom Odry, Kotlinę Freienwaldzką i Kotlinę Gorzowską. Warsztaty trwały prawie 7 godzin, a z ramienia Muzeum Twierdzy wzięli w nich udział Jerzy Dreger i Zbigniew Piotrowski.

Była to jedna z trzech części warsztatów poświęconych geologii i  hydrologii ujścia Warty. Kolejną częścią maja być wrześniowe warsztaty poświęcone hydrologii, regulacji i melioracji w obszarze ujścia Warty prowadzone przez regionalistę i historyka p. Zbigniewa Czarnucha, oraz październikowe warsztaty edukacyjne poświęcone praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wcześniej wiedzy i przekazaniu jej w formie gier, zabaw i doświadczeń uczniom z okolicznych szkół, które poprowadzi pracownik PN Magda Mądrawska-Okołów.