Wejście do „Filipa” oznakowane

Teren Starego Miasta stanowiący obszar działania Muzeum Twierdzy Kostrzyn wymaga inwestycji nie tylko w zachowaną substancję zabytkową (utrzymanie zachowanych obiektów jest naszym zadaniem priorytetowym), ale również w infrastrukturę turystyczną. Na tym polu istnieją spore braki, które staramy się wypełniać.

Mimo tabliczek z nazwami ulic turyści nadal mają pewne problemy z orientacją na rozległym terenie, a zdarzało się, że mimo ustawionego stojaka informacyjnego nie potrafili znaleźć wejścia do Bastionu Filip. Aby zapobiec takiej sytuacji umieściliśmy nad wejściem do niego sporej wielkości kolorowy baner. Mamy nadzieję, iż nikt z zamierzających zwiedzić naszą ekspozycję nie będzie miał już problemów i nie „przegapi” drzwi wejściowych do „Filipa”.