Umbem i mieczem

We wtorek, 26 marca 2019 r., archeolog MTK Krzysztof Socha wygłosił w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim wykład  pt. „Umbem i mieczem. Nowo odkryte cmentarzysko sprzed 2 tysięcy lat w powiecie gorzowskim”. Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” Krzysztof Socha opowiedział o najnowszych odkryciach archeologicznych dokonanych na przypadkowo odkrytym cmentarzysku z pierwszych wieków naszej ery.

Wichura, która jesienią 2017 r. poprzewracała drzewa w lesie niedaleko Kostrzyna nad Odrą, ujawniła pozostałości po dawnych mieszkańcach tych terenów. Odnaleziono tu m.in. bogato wyposażone pochówki wojowników, w których zarejestrowano miecze, umba, groty włóczni, noże, naczynia gliniane oraz kości wojowników. Znalezisko to zostało zaliczone przez redakcję Archeologii Żywej do 10 najważniejszych odkryć archeologicznych 2018 roku.

W wykładzie uczestniczyli licznie zgromadzeni słuchacze, wśród których byli archeolodzy, regionaliści, członkowie współpracujących z nami stowarzyszeń oraz osoby zainteresowane tematyką historyczną. Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją dotyczącą m. in. wzmianki w liście Albrechta III z 1295 roku o miejscowości, w której „wykopywano garnki”. Być może chodziło w nim  o wieś, na terenie której znajduje się badane przez nas cmentarzysko? Przed prelekcją miał miejsce miły akcent: dyrektor WiMBP Sławomir Szenwald odczytał list gratulacyjny od Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak skierowany do Krzysztofa Sochy i podkreślający jego zasługi na niwie archeologii i badania historii regionu. Przyłączamy się oczywiście do gratulacji!