Forum Tras Podziemnych zakończone

W dniach od 8 do 10 kwietnia br. w Kostrzynie miało miejsce XV Forum Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski. Na zaproszenie Muzeum Twierdzy przybyło ponad 50 uczestników reprezentujących 26 tras podziemnych.

Pierwszego dnia miała miejsce część oficjalna i otwarta, na której wygłoszono kilkanaście bardzo ciekawych referatów związanych z tematyką podziemi. W sobotę 09.04. uczestnicy odbyli wycieczkę do Berlina, a po powrocie miało miejsce zwiedzanie Starego Miasta i twierdzy kostrzyńskiej. Ostatniego dnia forum odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Uczestnicy podkreślali niezwykłość "Kostrzyńskich Pompei" i skalę wykonanej tu pracy. Przyszłoroczne forum odbędzie się na zamku Książ.