Mundur dla komendanta

Muzeum Twierdzy Kostrzyn współpracuje od lat z niemieckimi stowarzyszeniami historycznymi, w szczególności odtwarzającymi okres fryderycjański, ale nie tylko. Na organizowanych przez nas imprezach i pokazach pojawiały się regularnie ekipy z Letschina, z Seelow, Frankfurtu, Gorgast, Strausberga, Buckow czy Berlina. Dni Twierdzy Kostrzyn nie mogą się obyć bez tradycyjnych pokazów artylerii.

Dowódca artylerzystów z Letschina Helmut Lucas wielokrotnie wspierał nas zarówno swoim doświadczeniem, jak i pomocą rzeczową. Na 10-lecie istnienia MTK przekazał nam mundur żołnierza pruskiego z czasów Fryderyka Wielkiego, a w dniu 19.03. przywiózł do siedziby muzeum, niestety niekompletny, mundur oficera tzw. „Freidragonerregiment von Kleist” (w wolnym tłumaczeniu „Pułk Wolnych Dragonów von Kleista”). Pierwsza przymiarka miała już miejsce, po uzupełnieniu o odpowiednie akcesoria mundur będzie wykorzystywany przez nas przy odpowiednich okazjach związanych z wojskowością minionych wieków. Gala wielu historycznych mundurów pojawi się już niedługo na Starym Mieście podczas tradycyjnych wiosennych manewrów militarnych, o czym poinformujemy w najbliższym czasie.