Obradowała Rada Muzeum

W piątkowe popołudnie 15 marca br. na pierwszym tegorocznym posiedzeniu spotkała się Rada Muzeum Twierdzy. Jak to na początku roku bywa zaczęto od podsumowania pracy muzeum w roku 2018, zapoznano się również z sytuacją finansową.

Niepokój wśród członków Rady wzbudziła trudna sytuacja kadrowa – niewystarczająca ilość personelu niemieckojęzycznego. Nie obyło się bez dyskusji o bieżących zadaniach realizowanych przez muzeum, o planowanych przedsięwzięciach na rok bieżący, w tym o zadaniach inwestycyjnych. Pytano o Dni Twierdzy, o badania archeologiczne, o plany ustawienia figury Margrabiego Jana na odrestaurowanym cokole pomnika na Placu Zamkowym, a także o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na renowacje obiektów twierdzy pozostających w stanie ruiny (Bastion Król, Rawelin August-Wilhelm, Fort Sarbinowo). Po części „gabinetowej” nastąpił rekonesans na Bastionie Król w związku z niedawnym zawaleniem się fragmentu muru nadszańca. Zapoznano się z przebiegiem kontroli konserwatorskiej i propozycjami dalszego postępowania. W spotkaniu wzięło udział czterech z pięciu członków Rady: Ireneusz Materyński, Paweł Rychterski, Grzegorz Podruczny i Michał Kunt.