Konkurs wiedzy historycznej

17.06. br. w auli Gimnazjum nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna” odbyła się XXIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kostrzynie nad Odrą. W szranki konkursu, którego pomysłodawcą był przed laty Jerzy Wanat (obecnie emerytowany nauczyciel), po raz kolejny stanęły reprezentacje kostrzyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.

W jury zasiedli dyrektor MTK Ryszard Skałba jako przewodniczący, przewodniczący RM Marek Tatarewicz, członek Rady Muzeum Paweł Rychterski oraz nauczyciel historii Mariusz Sadej. Pytania dotyczyły tym razem głównie kostrzyńskiego Starego Miasta i twierdzy. Zwyciężyły ekipy SP nr 4 i Gimnazjum nr 2. Nagrody wręczyli burmistrz Andrzej Kunt i naczelnik Wydziału Oświaty UM Marzena Brenk-Sułkowska.