Niezwykły dokument trafił do MTK!

12.02. br. do zbiorów Muzeum Twierdzy Kostrzyn przekazany został niezwykły dokument. Został on wystawiony w 1820 roku i dotyczy nadania praw mieszczanina Johannowi Friedrichowi Ruß przez magistrat Kostrzyna. Otrzymał on prawo do zamieszkania w Kostrzynie w nagrodę za dzielną służbę w czasie blokady miasta w latach 1813-1814.

Dokument zawiera oprócz przywilejów również zobowiązania nowego mieszkańca, min. do wiernej służby państwu pruskiemu i do przestrzegania porządku miejskiego. Niestety, nie wiemy, w jakiej części miasta zamieszkał nowy obywatel wykonywujący zawód płatnerza. W księdze meldunkowej z roku 1939 nazwisko Ruß figuruje na Friedrichsstraße (obecna ul. Graniczna), ale było to 120 lat później. Właścicielka dokumentu, p. Margaret Jungfer, zgodziła się przekazać oryginalny dokument w zamian za wykonaną ręcznie wierną kopię. Jest to pierwszy dokument tego typu, jaki znalazł się w zbiorach naszego Muzeum. Dokument opisuje jedynie fragment życiorysu przodka p. Jungfer, dla nas stanowi natomiast cenne źródło informacji. Dokument został przetłumaczony na język polski (patrz załącznik). Dziękujemy bardzo ofiarodawczyni za tak cenny i bogaty w informacje dar.