Niemiecka Konsul w Muzeum Twierdzy

W piątek, 01.02.2019 r. z wizytą do Muzeum Twierdzy Kostrzyn przybyła pani konsul Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Jana Orlowski (zastępczyni konsula generalnego, szefowa referatu gospodarki i referatu prasowego konsulatu we Wrocławiu).

Wcześniej tego dnia pani konsul wzięła udział  w uroczystościach 74-tej rocznicy zagłady więźniów hitlerowskiego obozu Sonnenburg w Słońsku (w obchodach wzięli również udział pracownicy MTK Zbigniew Piotrowski, Małgorzata Jaraczewska-Dreger i Jerzy Dreger). Celem wizyty złożonej na zaproszenie dyrektora MTK Ryszarda Skałby było zapoznanie się z działalnością naszego muzeum oraz sposobami prezentacji niemieckiej i polskiej historii naszego miasta. W części oficjalnej w siedzibie muzeum, w której wziął również udział Burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt, zaprezentowano rys historyczny miasta oraz okoliczności powstania Muzeum Twierdzy. Następnie zorganizowano przejażdżkę po terenie Starego Miasta, podczas której przedstawiono najciekawsze miejsca oraz przeprowadzone prace renowacyjne twierdzy. Ekspozycja muzealna w Bastionie Filip wywarła na naszym gościu ogromne wrażenie, czemu wyraz dał wpis w naszej księdze pamiątkowej. Cieszymy się, że mogliśmy gościć niemałej rangi dyplomatę niemieckiego w naszej placówce, który potwierdził, iż jesteśmy bardzo dobrze postrzegani jako instytucja dbająca o europejskie dziedzictwo kulturowe.