Sezon archeologiczny rozpoczęty

W okresie od 23 maja do 13 czerwca br. archeolog Muzeum Twierdzy Kostrzyn Krzysztof Socha prowadził prace archeologiczne w pobliskiej Górzycy. Badania wykopaliskowe wyprzedzały roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej.

Podczas badań udało się zarejestrować ślady osadnictwa z epoki kamienia, cmentarzysko i osadę ludności kultury łużyckiej, osadę średniowieczną oraz ślady osadnictwa z okresu nowożytnego. Prace archeologiczne przebiegały sprawnie i nie zakłóciły harmonogramu realizacji inwestycji. Już wkrótce na pewno znowu pojawimy się w Górzycy, a niedługo zaczynamy kolejne badania archeologiczne na Starym Mieście. Chętnych do współpracy prosimy o kontakt. Pomoc wszelkiego rodzaju mile widziana.