Spotkanie noworoczne w Seelow – Ryszard Skałba wyróżniony

21 stycznia w Domu Kultury w Seelow miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne z udziałem przedstawicieli polityki, samorządu, biznesu, sportu i kultury jak i również zaproszonych gości z miast partnerskich, w tym Kostrzyna. Były przemówienia, podsumowania, prezentacja dokonań, wyróżnienia i życzenia, a całość przeplatana była prezentacjami artystycznymi.

Przedstawiciele Kostrzyna odegrali podczas uroczystości niepoślednią rolę. Gratulacje i życzenia mieszkańcom Seelow złożył wiceburmistrz Zbigniew Biedulski. Na scenie zaprezentował się w bloku artystycznym zespól Drzewiczanie. Miło nam poinformować, że w gronie tegorocznych wyróżnionych znalazł się dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba, który otrzymał podziękowania i nagrodę rzeczową za wieloletnią współpracę na wielu płaszczyznach z urzędami, stowarzyszeniami i instytucjami z Seelow, za pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami życia publicznego w obu naszych miastach partnerskich, za aktywny udział w konferencjach, seminariach i wspólnie realizowanych projektach, a także za pomoc językową w kontaktach dwustronnych.

Gratulujemy!