Oczyszczanie fosy twierdzy

Kilka lat temu w ramach projektu obejmującego rewitalizacje Bastionu Filip i Bramy Chyżańskiej oczyszczono fragment fosy przylegającej do tych obiektów. Niestety, większa część fosy pozostaje nieoczyszczona i czeka na swoją kolej. Oczywiście, nie będzie to łatwe zadanie, gdyż wymaga to dość znacznych nakładów finansowych i użycia specjalistycznego sprzętu. Korzystając jednak z dość niskiego stanu wody zaplanowane zostało przeprowadzenie badań archeologicznych i eksploracyjnych w najpłytszej części fosy wokół rawelinu August-Wilhelm.

Aby to umożliwić przystąpiono w pierwszej kolejności do usunięcia przewróconych drzew i innych większych zanieczyszczeń. Prace wykonała ekipa z Miejskich Zakładów Komunalnych na Wniosek Muzeum Twierdzy i zlecenie Urzędu Miasta Kostrzyn. Prace trwały kilka dni w minionym tygodniu i początkowo nie wyglądało to  zbyt estetycznie (błoto, szlam, połamane i pocięte gałęzie itp.), ale po przeprowadzeniu kolejnych prac fosa wróciła do swej w miarę zadbanej postaci. Umożliwi to nam po przeschnięciu szlamu przeprowadzenie akcji poszukiwawczej pod nadzorem saperskim. Spodziewamy się interesujących wyników badań.