Kostrzyńskie Polonika - opracowanie

Jak być może niektórzy pamiętają w październiku ub. r. szukaliśmy na kostrzyńskim Starym Mieście śladów polskości w 700-letniej pruskiej historii miasta. Nieliczne epizody z tym związane odszukał muzealny edukator Jerzy Dreger, który posłużył wówczas za przewodnika podczas spaceru. Na kanwie spaceru powstało pisemne opracowanie, które prezentujemy Państwu w postaci pliku pdf.

Znajdziecie tam opowieść m. in. o św. Klemensie Hofbauerze, o polskim pułku majora Szczepana Oskierki, o sztandarze powstańców wielkopolskich czy o polskich jeńcach francusko-pruskich wojen zjednoczeniowych. Opracowanie zawiera oprócz części tekstowej również materiał ilustracyjny związany z omawianym tematem. Oczywiście, temat nie jest zamknięty, być może kiedyś napotkamy jeszcze na inne ślady bytności Polaków w pruskiej twierdzy nad Odrą. Tymczasem jednak udostępniamy artykuł i zachęcamy do lektury.