Dariusz de Lorm przyjacielem MTK

Sześć lat temu dyrektor MTK postanowił nadawać osobom bądź organizacjom wspierającym bezinteresownie naszą placówkę tytuł „Przyjaciela Muzeum Twierdzy Kostrzyn”. Od roku 2012 tytuł ten otrzymało 15 osób (w tym czterech obcokrajowców) oraz jedno stowarzyszenie, które wspierają nas i pomagają nam w bardzo różnorodny sposób (m. in. udostępnianie materiałów i informacji, przekazywanie zabytków, propagowanie działalności muzeum, pomoc w rozwiązywaniu problemów, publikowanie artykułów o naszej pracy, czy też wykonywanie prac eksploracyjnych i fizycznych na nasza rzecz).

Tegorocznym laureatem został wybrany pan Dariusz de Lorm. Informacja o tym fakcie została podana publicznie podczas tradycyjnego spotkania przedświątecznego w MTK 21 grudnia br. Laureat otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek. Pragniemy przypomnieć, że tytuł ten uprawnia do dożywotniego bezpłatnego przejazdu kostrzyńskimi tramwajami, a informacja o tym przywileju każdorazowo wzbudza entuzjazm i radość wyróżnionych. Wierzymy w to, że nigdy nie zabraknie nam kandydatów do tego zaszczytnego tytułu i że grono laureatów będzie się ciągle powiększać.

Dariusz de Lorm – v-ce prezes Stowarzyszenia "Tempelburg" z siedzibą w Czaplinku. Podróżnik, zawodowy nurek specjalizujący się w archeologii podwodnej, od niedawna zapalony rekonstruktor. Od ośmiu lat związany z miesięcznikiem "Odkrywca". Ambasador akcji „Jezioro Tajemnic”, uczestnik wielu akcji poszukiwawczych. Od tego roku nawiązał intensywną współpracę z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Aktywnie jako wolontariusz wspomagał nas osobiście w wielu pracach archeologicznych (Górzyca, okolice Kostrzyna) oraz organizował przyjazd i pobyt wolontariuszy z wielu miejscowości, stowarzyszeń i organizacji z całego kraju.