Spotkanie konserwatorów w Kostrzynie

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. W związku z powyższym na terenie całego kraju odbyło się szereg wydarzeń poświęconych podkreśleniu wartości dziedzictwa dla współcześnie żyjących i dla przyszłych pokoleń. W ramach obchodów odbyło się w Kostrzynie w dniu 13.12. br. pierwsze robocze spotkanie polskich i niemieckich konserwatorów zabytków.

W spotkaniu wzięli udział główni konserwatorzy z prawie wszystkich województw naszego kraju (m. in. z woj. mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego czy dolnośląskiego) oraz z wielu niemieckich landów (Brandenburgia, Hamburg, Brema, Szlezwik-Holsztyn, Nadrenia-Westfalia, Berlin). Wybór Kostrzyna nie był przypadkiem: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć wybrała, jako organizator tegorocznego spotkania, nasze miasto i muzeum, aby móc zaprezentować efekty współpracy samorządów ze służbami konserwatorskimi. Część robocza obrad miała miejsce w Urzędzie Miasta z udziałem burmistrza dra Andrzeja Kunta, burmistrza Seelow Jörga Schrödera i dyrektora MTK Ryszarda Skałby. W tej części spotkania burmistrz Kunt przedstawił osiągnięcia miasta w dziedzinie ratowania zabytków a także zaprezentowane zostały systemy ochrony zabytków obowiązujące w obu krajach oraz główne problemy, z jakimi borykają się służby konserwatorskie. Jako eksperci głos zabrali prof. dr hab. Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz dr Markus Harzenetter – przewodniczący Stowarzyszenia Niemieckich Konserwatorów Zabytków. W trakcie dyskusji obie strony udzieliły szczegółowych wyjaśnień. Dyr. Skałba pytał m. in. o prawną możliwość finansowania konserwacji zabytków należących do tzw. niemieckiego dziedzictwa kulturowego, a położonych poza granicami RFN. Odpowiedź była negatywna – tego typu programy nie są wdrażane i realizowane przez rząd niemiecki. Druga część spotkania miała miejsce w plenerze. Ryszard Skałba zaprezentował gościom podczas pieszego spaceru teren Starego Miasta, zwracając uwagę na problem Wyspy Odrzańskiej po niemieckiej stronie Odry, a pracownik MTK Jerzy Dreger przedstawił muzealną ekspozycję w Bastionie Filip z uwzględnieniem problemów, jakie występują przy wykorzystaniu tego typu obiektów na cele muzealne. Spotkanie zostało uznane przez uczestników za bardzo owocne i świetnie przygotowane organizacyjnie. Zgłoszono wniosek o coroczną organizację takich grudniowych spotkań naprzemiennie w obu krajach.