Promocja książki o kościele maryjnym

Kostrzyński kościół pw. NMP (niem. Marienkirche), a właściwie jego ruina, jest jednym z nielicznych rozpoznawalnych obiektów na terenie  Starego Miasta. Kilkakrotnie mocno doświadczony w czasie konfliktów zbrojnych i totalnie zniszczony podczas II wojny światowej pozostaje w stanie ruinnym i nic nie wskazuje na jego odbudowę.

Przez kilkadziesiąt powojennych lat z rzadka tylko stanowił temat opracowań historycznych, czy też badań naukowych. Ostatnie badania archeologiczne miały miejsce na przełomie wieku, a ich wyniki praktycznie nie zostały udostępnione opinii publicznej. Tematem tym zainteresowali się pracownicy Muzeum Twierdzy i we współpracy z Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry podjęli się przygotowania i wydania publikacji na ten temat. W ten oto sposób powstała książka „Staromiejski kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne”. Książka powstała pod redakcją naszego muzealnego archeologa Krzysztofa Sochy i jego małżonki Julianny Sójkowskiej-Sochy i zawiera bogaty materiał naukowy i fotograficzny związany z badaniami kościoła. 17 autorów ma udział w wydawnictwie, wśród nich oprócz wspomnianego redaktora również inny pracownik MTK Jerzy Dreger. Publikacja przedstawia szerokie spektrum informacji naukowych i stanowi kompendium wiedzy na temat przeszłości świątyni. Książka zostanie zaprezentowana w piątek, 13 lipca o godz. 17:00 w sali wykładowej Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Prezentacja zostanie poprzedzona prelekcją Krzysztofa Sochy. Serdecznie zapraszamy!