Lew doprowadzony do ładu

W 2014 r. w setną rocznicę wybuchu I WŚ Muzeum Twierdzy Kostrzyn wykonało ze środków własnych konserwację zdewastowanego pomnika poświęconego żołnierzom garnizonu kostrzyńskiego poległym w czasie działań wojennych 1914-1918, zwanego potocznie „pomnikiem lwa” ustawionego w, również potocznie zwanym, Parku Lwa.

Ustawiona została wówczas również tablica informacyjna dotycząca pomnika, a uroczystość odsłonięcia wykorzystano do zmiany nazwy obelisku na pomnik pamięci ofiar I Wojny Światowej. Od tamtego czasu minęło kilka lat i musimy pochwalić kostrzynian: pomnik pozostaje praktycznie w stanie nienaruszonym, co nas cieszy niezmiernie. Liczymy na to, że po planowanej modernizacji parku będzie stanowił jego największą atrakcję i ozdobę. Troszkę gorzej rzecz się ma w przypadku samego otoczenia pomnika. Dokonane nasadzenia zostały mocno naruszone: część roślin ozdobnych uległa zniszczeniu, część po prostu skradziono. W minionym tygodniu pracownicy MTK uporządkowali teren wokół lwa, klomb został odchwaszczony, uzupełniono korę, której koszt pokrył Urząd Miasta. Całkowita naprawa i poprawa stanu wymagałaby jednak większych nakładów, co być może będzie miało miejsce przy kompleksowej rewitalizacji parku. Liczymy mimo to na to, że mieszkańcy okolicznych domów docenią nasze wysiłki i że to miejsce będzie chętnie odwiedzanym zakątkiem.